Potpora nastavnicima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u pružanju visokokvalitetnog online obrazovanja.

eUčenje

Platforma za eUčenje i eMreža omogućit će pristup CIRCULO Mapi za obuku o načelima kružnog gospodarstva i Zbirci alata za poduzetničke kompetencije te svim razvijenim resursima za učenje. Također će ugostiti i omogućiti pristup kompletnom paketu Train-the-trainer te će imati sve značajke MOOC-a.

Zbirka alata

Zbirka alata za razvoj digitalnih vještina praktični su alati koji će za cilj imati izgradnju poduzetničkog duha na temelju poglavlja „Ideje i mogućnosti“ unutar okvira EntreComp.

Novosti

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project number: 2021-1-ES01-KA220-VET-000028196

Copyright © | Privacy policy