O projektu

Pregled

Gospodarski oporavak od Covid-19 pandemije nudi priliku za ubrzanje reformi u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju i jačanje njegove otpornosti, posebice digitalizacijom tehnika i metoda poučavanja te agilnom prilagodbom promjenjivim potrebama tržišta rada.

Projekt CIRCULO ima za cilj podržati nastavnike strukovnog obrazovanja i osposobljavanja za pružanje visokokvalitetnog online obrazovanja kako bi poduprli svijetlu i održivu budućnost za učenike i okoliš predstavljanjem širokog raspona resursa koji razvijaju znanje o cirkularnom gospodarstvu prožeto poduzetničkim duhom.

Ciljevi

Projekt ima za cilj osigurati učenicima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, mladim ljudima i radnicima edukativnu online mapu za:

 • Izgradnju i razumijevanje principa kružnog gospodarstva.

 • Razviti alate za izgradnju poduzetničkog duha na temelju poglavlja „Ideje i mogućnosti“ unutar EntreComp okvira.

 • Steći šire razumijevanje strukovnih praksi i poboljšati kompetencije za podučavanje strukovnih nastavnika kroz planirane aktivnosti učenja i online e-Mreže.

Resursi

Alati za razvoj digitalnih vještina: praktični alati koji će imati za cilj izgradnju poduzetničkog duha na temelju poglevlja „Ideje i mogućnosti“ unutar okvira EntreComp.

Priručnik za obuku za digitalnu pedagogiju: ovo će podržati strukovne nastavnike da pruže odgovarajuću potporu održivom poslovnom razvoju i strukovno usmjeravanje potencijalnim inovatorima paralelno s razvojem kružnog gospodarstva, izgrađujući poduzetnički duh unutar ciljne skupine učenika SOO-a.

Platforma za e-učenje i e-mreža: omogućit će pristup CIRCULO Mapi za obuku o načelima kružnog gospodarstva i Alatu za poduzetničke kompetencije te svim ostalim razvijenim resursima za učenje. Također će omogućiti pristup kompletnom „Train-the-trainer“ paketu te će imati sve značajke MOOC-a.

Partneri

GEINNOVA

GEINNOVA je za obuku odraslih specijaliziran za područja poduzetništva i vodstva u Španjolskoj. Njihova je misija ojačati osobni razvoj kroz obuku vođenja te osobne i profesionalne vještine kao i promicati poduzetništvo kroz razvoj alata, resursa za obuku i podršku. GE INNOVA je referentna točka na europskoj razini u obrazovnom i društvenom području koja pomaže ljudima, bez obzira na dob, spol ili ekonomsku situaciju, da ostvare puni osobni i profesionalni život.

Mindshift Talent Advisory

Mindshift je konzultantska tvrtka specijalizirana za ljudske resurse koja ulaže u performanse i usavršavanje kompetencija ljudi, nastojeći potaknuti digitalnu i međuljudsku zrelost u organizacijama i društvu.

Na nacionalnoj razini, MINDSHIFT ima jednog od svojih glavnih partnera The Key Talent Portugal, HR Tech Consulting specijaliziran za društvenu privlačnost i procjenu talenata koji razvija platforme, kao što su Panorama i AplyGo, koje omogućuju optimizaciju, implementaciju i upravljanje digitalnim, agilnim i atraktivne HR procese temeljene na analizi podataka.

Na europskoj smo razini strateški partner za razvoj projekata transnacionalne suradnje s ciljem stvaranja inovativnih rješenja u području obuke mladih i odraslih, u šest ključnih područja: usavršavanje i prekvalifikacija, uključivost i zapošljivost, održivi razvoj, osnaživanje žena , poduzetništvo i kreativnost te digitalni talent.

Mindshift je snažno posvećen načelima društvene odgovornosti i Agendi održivog razvoja do 2030., okupljajući tim osoblja s različitim pozadinama i profesionalnim iskustvom.

Spectrum Research Centre

Spectrum Research Center (SRC) je neprofitni istraživački centar osnovan da stvori prostor u kojem se rezultati istraživanja i obrazovanja mogu potvrditi kroz lokalne akcije usmjerene na utjecaj na zajednicu. Glavna područja fokusa politike za SRC su:

 • Socijalna politika – integracija marginaliziranih skupina; nesvjesna pristranost i njezin utjecaj na integraciju migranata; društveni mediji i ksenofobija.

 • Politika zaštite okoliša – kružno gospodarstvo i zaštita staništa; ugljično neutralni turizam; poslovno modeliranje za kružna gospodarstva; klimatske promjene.

 • Obrazovna politika – prijetnja obrazovanja na daljinu sveučilišnom istraživanju; ozbiljne igre za rješavanje ozbiljnih problema; međusektorski tokovi financiranja za obrazovanje, gamifikacija kao strategija angažmana za digitalne urođenike.
Skills Elevation FHB

Skills Elevation FHB, Njemačka, osnovan je 2019. od strane niza edukatora, ekologa i akademika, s ciljem pružanja alternativnih obrazovnih metodologija. FHB intenzivno radi na pružanju podrške i edukaciji marginaliziranih skupina, posebno u pogledu njihovog socijalnog, emocionalnog i kognitivnog razvoja. FHB ima tri glavna područja fokusa; razvoj novih pedagoških pristupa, razvoj materijala za obuku marginaliziranih odraslih osoba i provođenje istraživanja socijalne psihologije, poslovanja i obrazovanja

INNOVADE

INNOVADE je organizacija za društvene inovacije s opsežnim iskustvom u dizajniranju i provedbi projekata i rješenja u različitim okruženjima diljem svijeta. Tim ima desetljeća stručnosti u provedbi preko 100 projekata u više od 30 zemalja. Područja angažmana imaju primarni fokus na donošenje pozitivnih promjena u organizacijama i društvenim sustavima. Stručnost uključuje obrazovanje odraslih, strukovno osposobljavanje, društvene inovacije, socijalno poduzetništvo, izgradnju kapaciteta te informacijsku i komunikacijsku tehnologiju. Cilj mu je pružiti iznimnu razinu stručne podrške dionicima u definiranju i postizanju njihovih strateških ciljeva i ostvarenju operativnih ciljeva.

The Square Dot team

The Square Dot Team specijaliziran je za područja politike socijalne uključenosti, migracije, SOO-a i razvoja vještina. Razvijamo istraživanja i pružamo savjete o politici s ciljem obogaćivanja javne politike prilagođenim, inovativnim i društveno odgovornim rješenjima u područjima:

 • Kreativnost, kultura i baština

 • Poduzetništvo i mala i srednja poduzeća

 • IKT i digitalna tranzicija

 • Vještine i zapošljivost

 • Socijalna uključenost i migracija

 • Održivost i okoliš

 • SOO i cjeloživotno učenje
CBE

CBE Sud Luberon je neprofitna organizacija osnovana 1982. godine i posvećena proširenom lokalnom socijalnom dijalogu.

Njezin cilj je promicanje zapošljavanja, isticanje i podupiranje lokalnih inicijativa. Privatno ili javno, individualno ili kolektivno, nastoji stvoriti sinergiju povezanu s gospodarskim aktivnostima, planiranjem zemljišta i ljudskim potencijalima na kojima se temelji identitet CBE Sud Luberona.

Stvaranje i organizacija CBE-a odgovora je na zajedničku volju lokalnih socio-ekonomskih aktera. Ovaj izraz lokalne demokracije osigurava učinkovitost i relevantnost provedenih akcija.

Callidus

Callidus – Ustanova za obrazovanje odraslih osnovana je u proljeće 2008. godine. Osluškujući potrebe tržišta, kreiranjem posebnih obrazovnih programa pravovremeno reagiramo na nove trendove vezane uz potrebe suvremenog tržišta rada. Kao Ustanova kreirali smo brojne obrazovne programe iz područja 3D tehnologija, menadžmenta, osobnog razvoja, marketinga, prodaje, turizma, gastronomije, financija, farmacije, poslovne ekonomije i građevinarstva. Svi naši programi su aktualni, raznoliki i usmjereni na stalni razvoj vaših znanja i kompetencija potrebnih na dinamičnom tržištu rada.

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project number: 2021-1-ES01-KA220-VET-000028196 Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.Project number: 2021-1-ES01-KA220-VET-000028196

Copyright © | Privacy policy