Over

Overzicht

Het economisch herstel van Covid-19 biedt een kans om hervormingen in beroepsonderwijs en -opleiding te versnellen en de veerkracht ervan te versterken, met name door het digitaliseren van leeraanbiedingen en leermethoden en een flexibele aanpassing aan de veranderende behoeften van de arbeidsmarkt.

Het CIRCULO-project heeft als doel aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding te ondersteunen bij het aanbieden van online-onderwijs van hoge kwaliteit ter ondersteuning van een mooie en duurzame toekomst voor lerenden en het milieu door het aanbieden van een op maat gemaakt aanbod van middelen waarmee circulaire kennis wordt ontwikkeld die is doordrenkt van een ondernemersgeest.

Doelstellingen

Het project wil leerlingen, jongeren en werknemers in beroepsonderwijs en -opleiding een online trainingskaart bieden voor:

 • Het opbouwen en begrijpen van de principes voor een circulaire economie.
 • Een toolkit te ontwikkelen om ondernemersgeest op te bouwen op basis van de sectie Ideeën & Kansen van het EntreComp raamwerk.
 • Een breder begrip te krijgen van de praktijken in beroepsonderwijs en -opleiding en de competenties in het lesgeven aan professionals in beroepsonderwijs en -opleiding te verbeteren door middel van de geplande leeractiviteiten en het online e-Netwerk.

Bronnen

Toolkit voor de ontwikkeling van digitale vaardigheden: een praktische toolkit die gericht is op het opbouwen van een ondernemersgeest op basis van het onderdeel Ideeën en kansen van het EntreComp-kader.

Handboek voor digitale pedagogie: Dit zal docenten in beroepsonderwijs en -opleiding ondersteunen bij het bieden van passende ondersteuning voor duurzame bedrijfsontwikkeling en beroepskeuzebegeleiding aan potentiële vernieuwers naarmate de circulaire economie zich ontwikkelt, waardoor een ondernemersgeest wordt opgebouwd binnen de doelgroep van leerlingen in beroepsonderwijs en -opleiding.

e-Learning Platform en eNetwork: biedt toegang tot de CIRCULO Training Map voor de ontwikkeling van de principes van de circulaire economie en de Toolkit voor ondernemerscompetenties en alle ontwikkelde leermiddelen. Het zal ook het volledige Train-de-trainer-pakket hosten en toegang bieden tot alle functies van een MOOC.

Partners

GEINNOVA

Gestión Estratégica e Innovación is een opleidingscentrum voor volwassenen in Spanje dat gespecialiseerd is in ondernemerschap en leiderschap. Hun missie is het versterken van persoonlijke ontwikkeling door leiderschapstraining en persoonlijke en professionele vaardigheden, en het bevorderen van ondernemerschap door de ontwikkeling van tools, trainingsmiddelen en ondersteuning. GE INNOVA is een referentiepunt op Europees niveau op educatief en sociaal gebied om mensen, ongeacht leeftijd, geslacht of economische situatie, te helpen een volwaardig persoonlijk en professioneel leven te leide

Mindshift Talent Advisory

Mindshift is een adviesbureau gespecialiseerd in Human Resources dat investeert in de prestaties en bijscholing van de competenties van mensen, met als doel de digitale en interpersoonlijke volwassenheid in organisaties en de samenleving te stimuleren.

Op nationaal niveau heeft MINDSHIFT als een van zijn belangrijkste partners The Key Talent Portugal, een HR Tech Consulting gespecialiseerd in Social Attraction en Talent Assessment dat platforms ontwikkelt, zoals Panorama en AplyGo, die het mogelijk maken om digitale, wendbare en aantrekkelijke HR-processen te optimaliseren, implementeren en beheren op basis van data-analyse.

Op Europees niveau zijn we een strategische partner voor de ontwikkeling van transnationale samenwerkingsprojecten gericht op het creëren van innovatieve oplossingen op het gebied van jeugd- en volwasseneneducatie, op zes belangrijke gebieden: bijscholing en omscholing, inclusie en inzetbaarheid, duurzame ontwikkeling, empowerment van vrouwen, ondernemerschap en creativiteit, en digitaal talent.

Mindshift is sterk betrokken bij de principes van maatschappelijke verantwoordelijkheid en de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling en brengt een team van medewerkers met verschillende achtergronden en professionele ervaring samen.

Spectrum Research Centre

Spectrum Research Centre (SRC) is een onderzoekscentrum zonder winstoogmerk dat is opgericht om een ruimte te creëren waar onderzoeks- en onderwijsresultaten kunnen worden gevalideerd door middel van lokale acties die gericht zijn op de impact op de gemeenschap. De belangrijkste beleidsfocusgebieden voor SRC zijn:

 • Sociaal beleid – integratie van gemarginaliseerde groepen; onbewuste vooroordelen en de impact ervan op de integratie van migranten; sociale media en xenofobie.
 • Milieubeleid – circulaire economie en habitatbescherming; koolstofneutraal toerisme; bedrijfsmodellen voor circulaire economieën; comedy voor klimaatverandering.
 • Onderwijsbeleid – de dreiging van onderwijs op afstand voor universitair onderzoek; serious games voor het aanpakken van serieuze problemen; sectoroverschrijdende financieringsstromen voor onderwijs, gamification als engagementstrategie voor digital natives.
Skills Elevation FHB

Skills Elevation FHB, Duitsland, werd in 2019 opgericht door een aantal opvoeders, milieuactivisten en academici met als doel alternatieve onderwijsmethoden aan te bieden. FHB werkt op grote schaal aan de ondersteuning en educatie van gemarginaliseerde groepen, vooral met betrekking tot hun sociale, emotionele en cognitieve ontwikkelingen. FHB richt zich op drie gebieden: de ontwikkeling van nieuwe pedagogische benaderingen, de ontwikkeling van trainingsmateriaal voor gemarginaliseerde volwassenen en het doen van onderzoek naar sociale psychologie, het bedrijfsleven en onderwijs.

INNOVADE

INNOVADE is een organisatie voor sociale innovatie met uitgebreide expertise in het ontwerpen en implementeren van projecten en oplossingen in diverse omgevingen over de hele wereld. Het team heeft tientallen jaren ervaring in het uitvoeren van meer dan 100 projecten in meer dan 30 landen. De aandachtsgebieden zijn primair gericht op het teweegbrengen van positieve verandering in organisaties en sociale systemen. Expertise omvat volwassenenonderwijs, beroepsopleiding, sociale innovatie, sociaal ondernemerschap, capaciteitsopbouw en informatie- en communicatietechnologie. Het doel van INNOVADE is om belanghebbenden te helpen bij het definiëren en bereiken van hun strategische doelen en hun operationele doelstellingen door een uitzonderlijk niveau van deskundige ondersteuning te bieden. INNOVADE werkt samen met organisaties om hen te helpen technologische vooruitgang en productiviteitstools in hun processen te stroomlijnen om ervoor te zorgen dat ze hun prestaties verbeteren en hun productiviteit en winstgevendheid verhogen.

The Square Dot team

Het team van Square Dot is gespecialiseerd in de beleidsterreinen sociale integratie, migratie, beroepsonderwijs en -opleiding en de ontwikkeling van vaardigheden. We ontwikkelen onderzoek en geven beleidsadvies met als doel het overheidsbeleid te verrijken met op maat gemaakte, innovatieve en maatschappelijk verantwoorde oplossingen op het gebied van:

 • Creativiteit, Cultuur & Erfgoed
 • Ondernemerschap & MKB
 • ICT & Digitale Transitie
 • Vaardigheden & inzetbaarheid
 • Sociale integratie & migratie
 • Duurzaamheid & milieu
 • Beroepsonderwijs en -opleiding & Een leven lang leren
CBE

CBE Sud Luberon is een non-profitorganisatie die in 1982 is opgericht en zich inzet voor een uitgebreide lokale sociale dialoog.

Haar doel is het bevorderen van werkgelegenheid door lokale initiatieven te benadrukken en te ondersteunen. Particulier of publiek, individueel of collectief, zij streeft naar het creëren van synergieën die verband houden met economische activiteiten, ruimtelijke ordening en menselijk potentieel waarop de identiteit van Zuid-Luberon is gebaseerd.

De oprichting en organisatie van een KBO beantwoorden aan een gemeenschappelijke wil van de lokale sociaaleconomische actoren. Deze uitdrukking van lokale democratie garandeert de efficiëntie en relevantie van de uitgevoerde acties.

Callidus

Callidus – Instituut voor Volwasseneneducatie is opgericht in het voorjaar van 2008. We luisteren naar de behoeften van de markt en reageren tijdig op nieuwe trends die verband houden met de behoeften van de moderne arbeidsmarkt door speciale onderwijsprogramma’s te creëren. Als instituut hebben we tal van onderwijsprogramma’s ontwikkeld op het gebied van 3D-technologieën, management, persoonlijke ontwikkeling, marketing, verkoop, toerisme, gastronomie, financiën, farmacie, bedrijfseconomie en bouw. Al onze programma’s zijn actueel, divers en gericht op de constante ontwikkeling van je kennis en competenties die nodig zijn op de dynamische arbeidsmarkt. Callidus werkt samen met openbare instellingen (arbeidsbureaus en ministeries) en beschikt over uitgebreide ervaring en knowhow in het schrijven van aanbestedingsdocumenten en het zoeken naar financiële middelen, wat resulteerde in de succesvolle afronding van een twaalftal ADA-, IPA-, ESF- en Erasmus+-projecten.

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project number: 2021-1-ES01-KA220-VET-000028196 Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.Project number: 2021-1-ES01-KA220-VET-000028196

Copyright © | Privacy policy