Aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding ondersteunen bij het aanbieden van online-onderwijs van hoge kwaliteit.

eLearning

Het eLearning Platform en eNetwork zullen toegang bieden tot de CIRCULO Training Map voor de ontwikkeling van circulaire economie principes en Toolkit voor ondernemerscompetenties en alle ontwikkelde leermiddelen. Het zal ook onderdak en toegang bieden tot het complete Train-de-trainer pakket en zal alle kenmerken van een MOOC hebben.

Toolkit

The De Toolkit voor de ontwikkeling van digitale vaardigheden is een praktische toolkit die gericht is op het opbouwen van een ondernemersgeest op basis van het onderdeel Ideeën & Kansen van het EntreComp-raamwerk.

News

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project number: 2021-1-ES01-KA220-VET-000028196

Copyright © | Privacy policy