Σχετικά με το έργο

Επισκόπηση

Η οικονομική ανάκαμψη από το Covid-19 προσφέρει την ευκαιρία να επιταχυνθούν οι μεταρρυθμίσεις στην ΕΕΚ και να ενισχυθεί η ανθεκτικότητά της, ιδίως με την ψηφιοποίηση των μαθησιακών προσφορών και μεθόδων και την ευέλικτη προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Το έργο CIRCULO αποσκοπεί στην υποστήριξη των παρόχων ΕΕΚ για την παροχή υψηλής ποιότητας διαδικτυακής εκπαίδευσης που θα στηρίξει ένα λαμπρό και βιώσιμο μέλλον για τους εκπαιδευόμενους και το περιβάλλον, παρουσιάζοντας μια προσαρμοσμένη σειρά πόρων που αναπτύσσουν κυκλική γνώση εμποτισμένη με επιχειρηματικό πνεύμα.

Στόχοι

Στόχος του έργου είναι να παρέχει στους εκπαιδευόμενους της ΕΕΚ, τους νέους και τους εργαζόμενους έναν διαδικτυακό χάρτη κατάρτισης για:

  • Την οικοδόμηση και κατανόηση των αρχών για μια κυκλική οικονομία.

  • Ανάπτυξη μιας εργαλειοθήκης για την ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος με βάση την ενότητα “Ιδέες και ευκαιρίες” του πλαισίου EntreComp.

  • Να αποκτήσουν ευρύτερη κατανόηση των πρακτικών της ΕΕΚ και να βελτιώσουν τις ικανότητές τους στη διδασκαλία των επαγγελματιών της ΕΕΚ μέσω των προγραμματισμένων μαθησιακών δραστηριοτήτων και του διαδικτυακού ηλεκτρονικού δικτύου.

Πηγές

Εργαλειοθήκη ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων: μια πρακτική εργαλειοθήκη που θα στοχεύει στην ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος με βάση την ενότητα “Ιδέες και ευκαιρίες” του πλαισίου EntreComp.

Εγχειρίδιο κατάρτισης για την ψηφιακή παιδαγωγική: Αυτό θα υποστηρίξει τους καθηγητές ΕΕΚ να παρέχουν κατάλληλη υποστήριξη για τη βιώσιμη ανάπτυξη επιχειρήσεων και επαγγελματική καθοδήγηση σε δυνητικούς καινοτόμους καθώς αναπτύσσεται η κυκλική οικονομία, αναπτύσσοντας επιχειρηματικό πνεύμα στην ομάδα-στόχο των εκπαιδευομένων ΕΕΚ.

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης και ηλεκτρονικό δίκτυο: θα παρέχει πρόσβαση στον εκπαιδευτικό χάρτη CIRCULO για την ανάπτυξη των αρχών της κυκλικής οικονομίας και στην εργαλειοθήκη για τις επιχειρηματικές ικανότητες και σε όλους τους μαθησιακούς πόρους που αναπτύχθηκαν. Θα φιλοξενεί επίσης και θα παρέχει πρόσβαση στο πλήρες πακέτο “Εκπαίδευση του εκπαιδευτή” και θα διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά ενός MOOC.

Συνεργάτες

GEINNOVA

 H Gestión Estratégica e Innovación είναι ένα κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων που ειδικεύεται στους τομείς της επιχειρηματικότητας και της ηγεσίας, στην Ισπανία. Αποστολή τους είναι η ενίσχυση της προσωπικής ανάπτυξης μέσω της εκπαίδευσης ηγεσίας και των προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, καθώς και η προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω της ανάπτυξης εργαλείων, εκπαιδευτικών πόρων και υποστήριξης.

H GEINNOVA αποτελεί σημείο αναφοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον εκπαιδευτικό και κοινωνικό τομέα για να βοηθήσει τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου ή οικονομικής κατάστασης, να επιτύχουν μια πλήρη προσωπική και επαγγελματική ζωή.

Mindshift Talent Advisory

Η Mindshift είναι συμβουλευτική εταιρεία που ειδικεύεται στους τομείς του ανθρώπινου δυναμικού και επενδύει στην απόδοση και την αναβάθμιση των ικανοτήτων των ανθρώπων, επιδιώκοντας να ενισχύσει την ψηφιακή και διαπροσωπική ωριμότητα των οργανισμών και της κοινωνίας.
Σε εθνικό επίπεδο, η MINDSHIFT έχει ως έναν από τους κύριους εταίρους της την The Key Talent Portugal, μια συμβουλευτική εταιρεία τεχνολογίας ανθρώπινου δυναμικού που ειδικεύεται στην κοινωνική προσέλκυση και την αξιολόγηση ταλέντων και αναπτύσσει πλατφόρμες, όπως το Panorama και το AplyGo, που επιτρέπουν τη βελτιστοποίηση, την εφαρμογή και τη διαχείριση ψηφιακών, ευέλικτων και ελκυστικών διαδικασιών ανθρώπινου δυναμικού με βάση την ανάλυση δεδομένων.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είμαστε στρατηγικός εταίρος για την ανάπτυξη έργων διακρατικής συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία καινοτόμων λύσεων στον τομέα της κατάρτισης των νέων και των ενηλίκων, σε έξι βασικούς τομείς: αναβάθμιση και επανακατάρτιση, ένταξη και απασχολησιμότητα, βιώσιμη ανάπτυξη, ενδυνάμωση των γυναικών, επιχειρηματικότητα και δημιουργικότητα και ψηφιακά ταλέντα.
Η Mindshift δεσμεύεται σθεναρά με τις αρχές της κοινωνικής ευθύνης και την Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, συγκεντρώνοντας μια ομάδα προσωπικού με διαφορετικό υπόβαθρο και επαγγελματική εμπειρία.

Spectrum Research Centre

Το Ερευνητικό Κέντρο Spectrum (SRC) είναι ένα μη κερδοσκοπικό ερευνητικό κέντρο που ιδρύθηκε για να δημιουργήσει έναν χώρο όπου τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά ευρήματα μπορούν να επικυρωθούν μέσω τοπικών δράσεων που επικεντρώνονται στον αντίκτυπο στην κοινότητα. Οι κύριοι τομείς πολιτικής εστίασης του SRC είναι οι εξής:
Κοινωνική πολιτική – ένταξη περιθωριοποιημένων ομάδων- ασυνείδητη προκατάληψη και ο αντίκτυπός της στην ένταξη των μεταναστών- κοινωνικά μέσα ενημέρωσης και ξενοφοβία.
Περιβαλλοντική πολιτική – κυκλική οικονομία και προστασία των οικοτόπων- τουρισμός με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα- επιχειρηματική μοντελοποίηση για κυκλικές οικονομίες- κωμωδία για την κλιματική αλλαγή.
Εκπαιδευτική πολιτική – η απειλή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την πανεπιστημιακή έρευνα- σοβαρά παιχνίδια για την αντιμετώπιση σοβαρών ζητημάτων- διατομεακές πηγές χρηματοδότησης για την εκπαίδευση, η παιχνιδοποίηση ως στρατηγική δέσμευσης για τους ψηφιακούς ιθαγενείς.

Skills Elevation FHB

Το Skills Elevation FHB, στη Γερμανία, ιδρύθηκε το 2019 από μια σειρά εκπαιδευτικών, περιβαλλοντολόγων και ακαδημαϊκών, με στόχο την παροχή εναλλακτικών εκπαιδευτικών μεθοδολογιών. Το FHB εργάζεται εκτενώς για την παροχή υποστήριξης και εκπαίδευσης σε περιθωριοποιημένες ομάδες, ιδίως όσον αφορά την κοινωνική, συναισθηματική και γνωστική τους ανάπτυξη. Το FHB έχει τρεις κύριους τομείς εστίασης- την ανάπτυξη νέων παιδαγωγικών προσεγγίσεων, την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για περιθωριοποιημένους ενήλικες και τη διεξαγωγή έρευνας στην κοινωνική ψυχολογία, τις επιχειρήσεις και την εκπαίδευση

INNOVADE

Το INNOVADE είναι ένας οργανισμός κοινωνικής καινοτομίας με εκτεταμένη εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων και λύσεων σε διάφορα περιβάλλοντα σε όλο τον κόσμο. Η ομάδα διαθέτει δεκαετίες εμπειρίας στην υλοποίηση περισσότερων από 100 έργων σε περισσότερες από 30 χώρες. Οι τομείς εμπλοκής έχουν ως πρωταρχικό στόχο την επίτευξη θετικών αλλαγών σε οργανισμούς και κοινωνικά συστήματα. Η εμπειρογνωμοσύνη περιλαμβάνει την εκπαίδευση ενηλίκων, την επαγγελματική κατάρτιση, την κοινωνική καινοτομία, την κοινωνική επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη ικανοτήτων και την τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών. Στόχος της είναι να βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους φορείς να καθορίσουν και να επιτύχουν τους στρατηγικούς τους στόχους και να επιτύχουν τους επιχειρησιακούς τους στόχους παρέχοντας ένα εξαιρετικό επίπεδο υποστήριξης από εμπειρογνώμονες. Η INNOVADE συνεργάζεται με οργανισμούς για να τους βοηθήσει να εξορθολογίσουν τις τεχνολογικές εξελίξεις και τα εργαλεία παραγωγικότητας στις διαδικασίες τους, ώστε να διασφαλίσουν τη βελτίωση της απόδοσης, την αύξηση της παραγωγικότητας και της κερδοφορίας τους

The Square Dot team

Η ομάδα Square Dot ειδικεύεται στους τομείς πολιτικής της κοινωνικής ένταξης, της μετανάστευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων. Αναπτύσσουμε έρευνα και παρέχουμε συμβουλές πολιτικής με σκοπό να εμπλουτίσουμε τη δημόσια πολιτική με εξατομικευμένες, καινοτόμες και κοινωνικά υπεύθυνες λύσεις στους τομείς

  • Δημιουργικότητα, πολιτισμός και πολιτιστική κληρονομιά
  • Επιχειρηματικότητα & ΜΜΕ
  • ΤΠΕ & ψηφιακή μετάβαση
  • Δεξιότητες & απασχολησιμότητα
  • Κοινωνική ένταξη & μετανάστευση
  • Αειφορία & Περιβάλλον
  • Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση & Δια βίου μάθηση
CBE

Το CBE Sud Luberon είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1982 και είναι αφιερωμένος στον διευρυμένο τοπικό κοινωνικό διάλογο.
Στόχος του είναι η προώθηση της απασχόλησης, η ανάδειξη και η υποστήριξη τοπικών πρωτοβουλιών. Ιδιωτικές ή δημόσιες, ατομικές ή συλλογικές, επιδιώκει να δημιουργήσει συνέργειες που συνδέονται με τις οικονομικές δραστηριότητες, τον χωροταξικό σχεδιασμό και το ανθρώπινο δυναμικό στο οποίο βασίζεται η ταυτότητα του Sud Luberon.
Η δημιουργία και η οργάνωση ενός CBE ανταποκρίνονται σε μια κοινή βούληση των τοπικών κοινωνικοοικονομικών φορέων. Αυτή η έκφραση της τοπικής δημοκρατίας διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα και τη σκοπιμότητα των δράσεων που διεξάγονται.

Callidus

Το Callidus – Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων ιδρύθηκε την άνοιξη του 2008. Αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες της αγοράς, αντιδρούμε έγκαιρα στις νέες τάσεις που σχετίζονται με τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας δημιουργώντας ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Ως Ινστιτούτο έχουμε δημιουργήσει πολυάριθμα εκπαιδευτικά προγράμματα στους τομείς των 3D τεχνολογιών, της διοίκησης, της προσωπικής ανάπτυξης, του μάρκετινγκ, των πωλήσεων, του τουρισμού, της γαστρονομίας, της χρηματοοικονομικής, της φαρμακευτικής, της οικονομίας των επιχειρήσεων και των κατασκευών. Όλα τα προγράμματά μας είναι επίκαιρα, ποικίλα και επικεντρώνονται στη συνεχή ανάπτυξη των γνώσεων και των ικανοτήτων σας που απαιτούνται στη δυναμική αγορά εργασίας. Η Callidus συνεργάζεται με δημόσιους φορείς (ΟΑΕΔ και Υπουργεία) και διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στη σύνταξη εγγράφων διαγωνισμού και στην αναζήτηση χρηματοδοτικών πόρων, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την επιτυχή ολοκλήρωση δώδεκα προγραμμάτων ADA, IPA, ESF και Erasmus +.

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project number: 2021-1-ES01-KA220-VET-000028196 Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.Project number: 2021-1-ES01-KA220-VET-000028196

Copyright © | Privacy policy